2 malfra atak enn kolezyen: "donn to kas sinon mo koup twa"

Enn kolezyen 14 an inn viktim enn vol avek violans, mardi le 10 novam 2020, dan Vacoas. Li ti an konpayi enn kamarad moman insidan la. Zot inn sirpri par 2 malfra. Bann voler la inn sove avek so portab valer Rs 10 000.

Brayan Larcher.

"Donn kas ek portab sinon mo pou koup twa." Se bann mo bann voler ki pa pe aret rezonn dan latet kolezyen la. Ver 8 AM sa zour la, li ti avek so enn kamarad klas dan Clairfontaine, Vacoas, kan 2 zom ki ti met bann mask finn galoup anver zot.

San perdi letan ek avek enn ton menasan, enn parmi inn menas kolezyen 14 an la. Bann voler la ti pe rod tou saki ena dan zot posesion. Enn parmi bann malfra la inn donn adolesan la enn kalot avan ras so portab. Kan zot inn fini kokin, 2 zom la inn sove.

Tandi viktim la ek so kamarad, zot inn al stasion lapolis Vacoas lor vites pou fer enn depozision. Adolesan la dir li kapav idantifie bann sispe la. Li pann swete fer li ekzamine par enn dokter.

Bann eleman Field Intelligence Unit (FIU) depi Central Division inn resi retras bann sispe la. Zedi, bann zom serzan Gopychand inn prosed arestasion Brayan Larcher, 21 an.

Pandan so interogatwar, linn rekonet bann fe ek inn soutenir linn azir avek konplisite so kamarad. Li osi linn arete par bann polisie. Zot inn remet CID Vacoas.

2 zom la inn konparet divan lakour Curepipe sou enn sarz provizwar pou vol avek violans.