Agrese ar Cutter: enn kolezienn denons so eks pou abi seksiel

Enn miner, 16-z-an, inn depoz enn plint stasion lapolis Trou-aux-Biches, lindi le 3 zanvie 2021. Li ti pwayarde kout Cutter anplin lari dan enn vilaz lenor an aout 2021. Remet de so bann blesir, li akiz so eks-kopin, Louis Francois Bryan Moise Daventin, 26-z-an, pou abi seksiel.

Foto ilistrasion.

Li eksplike ki an 2020, sa zen zom-la ti pe antretenir enn liezon amourez avek li. Pandan sa mem lane-la, pandan enn rankont, sann-la inn invit li pou gayn bann rapor seksiel avek li.

Me kan zen fam-la inn refiz li, miner-la alege ki so eks-kopin inn fors li pou gayn relasion. Malgre so bann miltip kri sa zour-la, personn pa'nn vinn sekour li. Bann fe inn deroule dan lakaz enn pros sispe-la lor litoral lenor lil.

Par laswit, plizir fwa, miner-la soutenir li'nn seksielman abize par so kopin. Me a lepok, li pa ti rakont sa personn. Li presize ki so kopin ti menas li pou pa divilge narien avek kikenn.

Lapolis Trou-aux-Biches inn demar enn lanket lor sa ka agresion seksiel-la. Sispe-la deryer bann baro depi aout 2021. So bann demann remiz an liberte kondisionel pa'nn abouti. Li pou konfronte fas ar bann akizasion 'Sexual intercourse with Minor' profere kont li par so eks-kopinn.

Pou rapel, lindi le 9 aout 2021, apre enn diskision avek so eks, sann-la ti pwayard li plizir repriz avek enn Cutter. Zen zom-la pa ti dizere ki miner-la met enn term a zot relasion amourez.

Sispe-la aktielman fer obze enn akizasion provizwar pou tantativ mert divan tribinal Pamplemousses.

Read more...