Agresion de polisie Saint-Martin: enn parmi agreser arete ti ena Rs 450 000 ladrog kot li

Sink zour apre agresion de anketer Criminal Investigation Division Barkly, Billy Ruud, 27-an, enn sispe, ti arete. So lakaz, dan Résidences Père-Laval, dan Quatre-Bornes, ti perkizisione par brigad antidrog.

Bann malfra ti lor enn motosiklet. Billy Ruud an medayon.

Bann ofisie brigad antidrog (ADSU) Rose-Hill ti dispoz bann informasion lor inplikasion Billy Ruud dan agresion zot de koleg Criminal Investigation Division (CID) Barkly. Sa ti deroule samdi le 11 septam dan Saint-Martin.

De polisie-la ti atake kout sab par de individi ki ti pe sirkile lor enn motosiklet ki'nn kokin. Enn parmi touzour an obzervasion dan lopital. Enn operasion ti neseser nivo so bann tandon lamin gos.

Lindi le 13 septam 2021, enn eskwad ladsou Rose-Hill, dirize par sef inspekter Jagai ek inspekter Azor, inn perkizisionn lakaz residivist Billy Ruud.

Bann ofisie inn dekouver 28 gram eroinn ek 20 gram gandia pou enn valer estime Rs 450 000. Bann polisie soupsone ki sa ladrog-la ti destine pou lavant an detai dan bann fobourg Quatre-Bornes.

Sispe-la, afise pou bann diver deli, reponn enn akizasion provizwar pou trafik ladrog divan lakour Rose-Hill. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisionel.

Criminal Investigation Division (CID) Beau-Bassin, sarze lanket lor agresion de polisie dan Saint-Martin, pou interoz li. De polisie-la pou apele pou idantifie li. Li pou osi konfronte a bann zimaz CCTV rezion Mont-Roches. Enn deziem sispe aktivman reserse.

Bann voler osi soupsone pou inplike dan enn vol avek violans lor enn abitant Belle-Etoile, dan Coromandel, ki ena 52-z-an. Koumansman lapre-midi, samdi le 11 septam 2021, li ti pe marse aveni Saran Villa, kan de individi lor motosiklet inn fons lor li. Enn parmi inn agres li lor so zorei ek prozekte li lor koltar. Motosiklist-la inn aras so sak lamin ki ti ena so bann ver, so telefonn portab ek so bann kart banker.