Agresion: enn polisie arete apre enn plint par so fam

Enn eleman Special Supporting Unit (SSU) inn arete apre ki so madam inn depoz enn plint kont li pou agresion. Blese lor so figir, pliyant-la inn resevwar bann swin dan lopital Montagne Longue. Bann fe inn prodir vandredi le 16 septam 2022.

Foto ilistrasion.

Arete par lapolis mem zour, polisie ki kont 17-an servis inn admet lopital lenor enn tigit letan apre, akoz li ti pe soufer ar bann douler.

Apre so desarz depi lopital, sispe 38-an inn inkilpe divan lazistis.

Read more...