Aksidan Bramsthan: kolizion ant enn vann ek mini-bis fer enn blese grav

Viktim-la enn zom 70-z-an. Li'nn admet dan inite swin intansif apre aksidan-la. Dapre bann personel medikal, so leta lasante bien serye.

Foto ilistrasion.

Aksidan-la inn prodir yer, merkredi le 24 fevrie 2021, koumansman lasware. Finn ena enn kolizion ant enn vann ek enn mini-bis dan Bramsthan.

Lapolis inn mande sir plas. De sofer-la inn soumet a enn alkol test ki'nn revel negatif dan tou le de ka. Lapolis inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans ekzak sa aksidan larout-la.