Aksidan Centre-de-Flacq: Salman Imanbux, 22-z-an, rann lam dan lopital

Viktim-la inn desede swit a so bann blesir apre enn aksidan ki'nn arive dan Centre-de-Flacq, zedi aswar le 18 fevrie 2021. Se enn loto, kondir par enn madam ki abit Laventure, ki'nn tap avek li zour dram-la.

Viktim-la, Salman Imanbux, enn abitan Saint-Rémy ek 22-z-an, ti admet dan lopital Dr Bruno Cheong, dan Flacq avan transfer li dan inite swin intansif lopital Dr A. G. Jeetoo.

Kondiktris loto-la ti arete par lapolis. Dapre so deklarasion, li ti pe roul 40 km/h ek li pa'nn remark personn sa ler-la. Li dir li'nn tann enn tapaz lor flan so loto apre li'nn aret pli divan pou gete.

Sa madam 49-an-la dir li'nn soke pou trouv viktim-la lor koltar avek bann miltip blesir. Se li mem ki'nn kondir li lopital pou bann premie swin. Malerezman, Salman Imanbux inn desede 4 zour apre.

Lalkol test pratike lor sofer-la ti revel negatif. Li pou inkilpe pou omisid involonter lakour Flacq. Lanket pe kontinie dan sa ka-la.

Read more...

Dese misie Muhammad Salman Imanbux

Nou prie pou anons dese misie Muhammad Salman Imanbux, 22-z-an, koni kouma Salman.

Konvwa mortier pou sorti depi kot so papa misie Abdool Wahab Imanbux Saint Rémy, Centre de Flacq le 23/02/2021 ver 3-z-er pou al Jumah Mosqué dan Flacq ek depi laba pou al simitier Riche Mare.