Aksidan La Vigie: Yaasir Bheekharry, 29-an, rann lam apre wit zour dan ICU

Yaasir Bheekharry, 29-an ek abitan Pailles, ti blese grav dan enn aksidan larout, le 3 septam 2021. Li'nn rann lam dan bann premie minit dimans le 12 septam 2021.

Senn aksidan-la dan La Vigie, Curepipe.

Read more...

Li ti inplike dan enn aksidan, lor otorout oter La Vigie. Pandan so admision dan lopital, so leta lasante ti zize serye ek li ti an obzervasion dan inite swin intansif. Lotopsi inn atribie so dese a bann blese lor so krann.

Bann pros viktim-la ti dan sok dimans ek pa finn kapav eksprim zot bien. Dan lapre-midi dimans le 12 septam 2021 dan Roches-Brunes, kot bann pros zom 29-an-la, lafami inn prie dan so memwar.

Dapre lanket lapolis Curepipe, so motosiklet inn rant an kolizion, oter Oeudor dan La Vigie, avek motosilet Naadeer L., enn abitan Beau-Bassin, 38-an. Larout ti sek ek prop. De motosiklist-la ti blese ek kondir lopital Jawaharlal Nehru par SAMU.

De motosiklet-la ti plase sou sele. Naadeer L., ti ti otorize pou rant kot li, inn reponn enn akizasion provizwar pou omisid involonter azordi, lindi le 13 septam 2021. So version bann fe pou anrezistre par lapolis Curepipe.