Aksidan larout: enn zen zom 23-z-an dan enn leta kritik

Se zedi gramatin le 13 zanvie 2022, ver 8-er, ki aksidan-la inn prodir dan Saint-Antoine.

Foto ilistrasion.

Zen zom-la, enn anplwaye lotel, ti pe retourne depi laplaz piblik lor motosiklet ek kan li'nn apros enn gise otomatik (MCB) lari Saint-Antoine, enn lot motosiklist inn sorti depi enn larout lateral lor gos brit ek tou le de inn rant dan enn kolizion.

Sa abitan Canot-la inn transporte lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port-Louis par enn lanbilans SAMU, apre ki bann premie swin inn donn li sir plas. So leta lasante inspir bann viv inkietid dapre personel swayan lopital.

Deziem motosiklist-la, enn zenes 20-an, inn egalman blese ek inn transporte lopital par enn parmi so bann pros. Lapolis inn ouver enn lanket.

Read more...