Aksidan travai: enn mwa apre enn chute lor enn santie, enn mason desede

Enn semenn apre dese Fabrice Tulwa, enn souder 37-an ki'nn mor apre ki li'nn tonbe depi enn esafodaz New Victoria Urban Terminal, Jean Gilbert Ricardo Séraphine, enn mason, inn perdi lavi dan bann mem sirkonstans. So lafami inn devaste.

Foto ilistrasion.

Read more...

Sa aksidan travai-la, ki'nn kout lavi enn mason 46-z-an, inn arive le 17 zwin 2021. Se Jean Gilbert Ricardo Séraphine, enn abitan Cité Trèfles ki ti lor enn santie enn lakaz dan Morcellement Ruisseau kan li'nn tonbe depi enn esafodaz.

Admet dan swin intansif pou bann blesir lor so latet, sa papa de garson ek enn tifi ki ena 17, 15 ek 14-z-an respektivman, inn rann lam merkredi le 14 ziliet 2021.

Sylvio, 67-an, papa viktim-la, eksplike: "Se bann kamarad mo garson ki'nn inform mwa ki li'nn viktim enn chute depi enn esafodaz. Zot inn transport li lopital Victoria, dan Candos, me mo pa konn bann sirkonstans aksidan-la. Kan mo'nn al get li inite bann swin intansif, li'nn kapav ouver lizie. Mo ti panse leta so lasante pe ameliore, me enn infirmier inn eksplik mwa ki se pa enn bon sign. Li'nn presize ki li sipoze get bann dimoun otour li, me mo garson so regar ti lor plafon."

Li azoute: "Li ti pli gran zanfan ek li ti bien apresie dan so lantouraz. Dernie fwa ki mo'nn trouv li fini gayn enn mwa. So lamor enn gran lapert." So bann finerai inn fer zedi apremidi.

Lapolis Flic-en-Flac inn ouver enn lanket lor sa dram-la, parei kouma bann ofisie minister travai ki finn al sir plas pou etablir si bann norm sekirite ti respekte lor santie-la.