Apre ki so non inn asosie ar Franklin, Nico le Mimi atak lapres Morisienn

Li koz lor difamasion ek anvizaz pou port plint kont lapres Morisienn. Tousala, akoz so non inn asosie ar ''enn zafer negativ''. Nico le Mimi, komedien Ivoirien, inn fer enn Facebook Live, lindi aswar le 23 zanvie 2023.

Nico le Mimi.

''Mo pena narien dan sa zafer-la.'' Li'nn reazir laswit bann lartik piblie dan lapres Morisienn, evokan enn sipoze proximite avek Franklin. Ivoirien, dan so Live 49 minit, inn atak lapres lokal, san pou otan sit non Franklin. ''Dan zot zournal, zot asosie mwa ar kitsoz ki pena narien a vwar avek mwa... Nou apel sa difamasion. Zot inn asosie mon limaz a enn zafer negativ. Zot bizin dedomaz mwa. Mo pou port plint kont zot,'' komedien-la inn averti.

Apre aparision bann lartik kot so non inn asosie ar Franklin, so limaz inn gate. ''Zot pe fatig mwa par dir ki mo'nn gagn bann milion.'' Apre, Nico le Mimi inn adres li ar protagonist prinsipal bann lartik an kesion. ''Bizin res trankil inpe. Zot tou pa pou kontan lor saki to ete. To bizin demann enn dedomazman.''

Pli lwin, li revinn lor bann sirkonstans so veni dan Moris. Dapre Nico le Mimi, enn ''personn'' ti pe soutenir li depi ki li'nn koumans so bann video danCôte d’Ivoire. ''Li ti propoz mwa pou vinn Moris.'' Kan bann frontier inn reouver, sa ''personn''-la ti propoz bann vakans tou fre peye. ''Mo finn ranseigne lor bann fre biye ek, landimin, li finn avoy mwa larzan. Ti inkrwayab. Mo pa ti konn dimoun-la. Kouma mo finn ariv Moris, mo finn al get li. Li finn akey mwa kouma enn prins,'' li soulinie.

Dapre komedien-la, ''bann dimoun inn avoy li bann mesaz. Zot ti pe rod aste mwa pou koz kitsoz kont sa ''personn''-la, san pou otan donn plis detay. Li konfie ki li ti interpele ek interoze par enn lekip Criminal Investigation Division.