Apre plis ki 45 zour dan lopital: enn zom 25-an desede

Apre plis ki 45 zour dan lopital Jawaharlal Nehru dan Rose Belle, Mathieu Patrick Nadal inn desede laswit so bann blesir.

Lopital Jawaharlal Nehru.

Zen zom ti admet plis ki 45 zour dan bann swin intansif lopital Jawaharlal Nehru. Mathieu Patrick Nadal, 25-an, inn desede laswit so bann blesir, samdi gramatin le 21 zanvie 2023.

Sann-la, enn abitan Vieux Grand Port, ti viktim enn aksidan larout ki'nn prodir dan Beau Vallon an 2022, pli presizeman samdi aswar le 3 desam 2022.

Retrouve inkonsian lor koltar ek blese lor latet, viktim ti transporte lopital Mahébourg par bann volonter, kot lit ti transfere lopital Rose Belle.

Vi ki so leta lasante ti inspir bann inkietid, Mathieu Patrick Nadal ti admet dan inite bann swin intansif. Lanket polisier pe kontinie.

Dapre bann zimaz bann kamera Safe City, Mathieu Patrick Nadal an konpayi bann lezot personn ti pe diriz ver larout prinsipal Beau Vallon par galoupe avan ekroule lor koltar. Osi, ti konstat prezans enn veyikil lor bann zimaz bann kamera.