Arete pou mert, Imteaz Deedar port plint pou sodomi

Arete pou mert Stephan Toussaint, vandredi le 20 zanvie 2023, Imteaz Deedar, 40-an, inn fer enn depozision pou sodomi, dimans le 22 zanvie 2023. Li alege li'nn abize par trwa zom ladan Stephan Toussaint, dan Caroline, Bel Air, vandredi le 29 desam 2023.

Stephan Toussaint (viktim) ek Imteaz Deedar (sispe).

Imteaz Deedar inn rakonte ki li ti dan enn leta segon moman bann fe. Tousala, apre ki li finn fim enn sigaret ki kontenir ladrog sintetik. Enn parmi bann sispe, 29-an, inn arete ek plase dan detansion polisier, dimans le 22 zanvie 2023.

Dapre lapolis, lot sispe aktielman admet dan lopital Brown Séquard, dan Beau Bassin.

Pou rapel, Stephan Toussaint, enn abitan Bel Air Rivière Sèche, inn touye kout sab vandredi. Trantener ti gagn enn diskision avek Imteaz Deedar, 40-an. Sann-la inn aksepte so krim. Li afirme li'nn rod tir vanzans lor zen zom paski sann-la ti abiz li sexielman.