[Audio] Atousman anplin lari: "li'nn pas lamin kot so seks, la-ans apre trap so sin..."

Sa abitan Surinam-la eksplike ki lindi le 10 zanvie 2022, kan li ti pe rant kot li avek so fam apre travai, enn zom lor 20-an inn fer bann zest indesan anver so madam.

Foto ilistrasion.

Kan so fam inn reprimann li, sann-la inn apros ar li ek inn tous li manier inaproprie lor tou parti so lekor. Kan mari-la inn intervenir, malfra-la inn donn li enn koutpie ek li'nn tomb anba avan perdi konesans.

Koup-la dir zot inn al stasion lapolis lokalite me narien pa'nn fer ziska ler. Zot tifi 3-z-an ki ti prezan moman bann fe inn tromatize par sa evennman-la.

Audio:

Read more...