[Audio] Covid-19: dese enn pasian pozitif dan lopital Jeetoo

Bilan bann dese parmi bann personn teste pozitif pou Covid-19 pe kontinie alourdi. Enn pasian pozitif inn desede azordi gramatin, merkredi le 1e septam 2021, dan lopital Dr A. G. Jeetoo dan Port-Louis. Se enn rezidan enn lakaz retret ki ti ena 67-an.

Foto ilistrasion.

Read more...

Sis lezot ka inn detekte dan sa sant-la, ki trouv dan Dagotière, parmi enn pasian 94-z-an ek de manb personel. Zeran sa lakaz retret-la deplore laksism bann otorite. Pou linstan, nou pena okenn informasion si dese-la inn atribie ar Covid-19 ou pa.

Audio:

Read more...