[Audio] Enn mama dir minist ledikasion: "fode 1-2 zanfan desede lerla pou dakor ferm lekol"

Sou kouver anonima, enn mama lafami dir li deplor deklarasion Leela Devi Dookun Luchoomun kan li'nn sorti lakour siprem yer, mardi le 13 ziliet 2021.

Foto ilistrasion.

Minist-la inn afirme ki bizin adapte avek sitiasion ek respekte bann konsign saniter. Sa mama enn zanfan 4-an-la dir li pe viv dan langwas toulezour.

Audio: