[Audio] Teste pozitif pou Covid-19: enn tipti tifi 15 mwa desede, so mama temwanie

Teste pozitif pou Covid-19, Keira Esther, enn tipti tifi 15 mwa, inn desede azordi gramatin, zedi le 9 septam 2021. Ti bebe-la ti admet lopital Dr A. G. Jeetoo apre bann vomisman lindi dernie.

Samia, mama tipti tifi ki'nn desede-la.

Dan enn premie tan, so mama, Samia, ti kontrakte viris-la. Me, dapre li, so ti bebe ti negatif. Par laswit, li'nn kontamine, li dir.

Efondre, sa zen mama-la reklam bann eksplikasion minister lasante. Li anvi rekiper lekor so ti bebe akoz, dapre li, dernie test ti revel negatif.

"Zot pa le donn lekor. Li ti pe zis vomi. Li pa ti pe manze. Dernie ler, so brons inn sere...," Samia inn deklare lor Radio Plus azordi pandan lazourne.

Solisite pou enn reaksion, responsab kominikasion minister lasante afirme zot pou get dosie-la.

Audio:

Read more...