Bagatelle: enn voler depoui enn fam

Enn resortisant malgas, 45-an, ti dan enn lotel Bagatelle lindi le 24 zanvie 2022, kot li ti pe partisip dan enn evennman dan lasal konferans, kan li'nn abandonn so sak pou enn moman pou koz ar bann invite.

Foto ilistrasion.

Malerezman, kan li'nn retourn dan so plas, so sak ki ti kontenir enn som Rs 35 000 ti disparet. Li pa konn idantite voler.

Viktim inn port plint stasion lapolis Moka, kot dosie inn transfere Criminal Investigation Division CID) Moka. Enn lanket inn ouver pou rod voler.

Read more...