Baie-du-Tombeau: li gayn bate par so lom akoz so bann video TikTok

Vandredi le 28 zanvie 2022, enn fam 37-an, abitant Résidence Florida, inn port plint pou violans konzigal. Orizinn diskision se bann video poste lor TikTok. Sispe touzour dan lanatir.

Foto ilistrasion.

Trantener afirme ki, vandredi ver 00-er-15, so lom inn rant lakaz dan enn leta 'pitwayab'. Sann-la, enn mason 37-an, ti, li afirme, sou linflians lalkol. Li'nn koumans insilte li ek repros li pou poste bann video lor aplikasion TikTok. Bann zafer inn, par laswit, dezenere. Dapre abitant Baie-du-Tombeau, so konpayon inn pous li ek donn li plizir kalot.

Zom inn answit al dan lakwizinn ek retourne avek enn kouto. "Si to met kes kont mwa, mo pou fini twa. Si mo ferme, pa bliye mo pou rezouenn twa...," li'nn dir so konpagn ek menas li avek kouto lakwizinn.

Ver 3-z-er, mem zour, zen fam inn raport agresion li'nn viktim stasion lapolis lokalite. Se pa premie fwa li port plint pou violans domestik kont so konzwin. Kan bann polisie inn ariv lakaz koup, sispe ti fini dezert plas-la. Enn lanket inn ouver ek mason 37-an aktivman reserse.

Read more...