Bambous: enn zen tifi viole lor enn matla par so bofrer

Enn adolesant 14-z-an inn fer bann terib revelasion ar so bann paran lor size so bofrer, mari so ser. Sann-la, li dir, inn abiz li seksielman. Souvan li ti pe fer bann atousman lor li ek viol li.

Foto ilistrasion.

Bann fe inn prodir dan mwa me 2021. Kolezyenn-la, tromatize, inn rant dan silans pandan tou sa peryod-la. Finalman, li'nn desid pou kas sa sekre lour-la ek revel tou ar so mama, lindi le 19 ziliet 2021.

Mama-la, soke par bann konfidans ki so tifi inn fer ar li, inn alert Family Welfare and Protection Officer. Adolesant-la, akonpanie par enn ofisie, inn al stasion lapolis Bambous pou port plint kont so bofrer, 29-an, lindi aswar.

Dan so depozision avek lapolis, li rakonte ki li ti pe repoze lor enn matla, ki'nn poze lor sol dan lakaz so ser. So bofrer inn rant dan lasam-la ek inn viol li. Adolesant-la inn admet lopital pou bann swin.

Enn dokter lapolis inn ekzaminn li. Lapolis Bambous inn ouver enn lanket pou interoz sispe-la.