Bann lekor detere dan Mare-d'Albert: lapolis pe rod bann lezot viktim antere dan verze

Apre dekouvert de lekor dan enn verze leksi dan Mare-d'Albert semenn dernie, lapolis pa ekart posibilite ki kapav ena bann lezot viktim dan sa plas-la. Koumsa mem, bann resers pe kontinie azordi, lindi le 31 me 2021.

Bann resers pe kontinie pou retrouv bann lezot viktim.

Se akoz sa, swit a dekouvert bann kadav Zaheera Ramputh ek Hema Connjoobeeharry dan enn verze lokalite, Special Mobile Force (SMF) epole par Major Crime Investigation Team (MCIT) zot aktielman sir plas pou bann resers par fer bann lafoui.

Pou rapel, vandredi le 28 me 2021, kadav Zaheera Ramputh ti retrouve antere dan enn verze dan Mare-d'Albert swit a bann informasion fourni par so konpayon. Arete, sann-la, Umyad Ayryaz Ebrahim, inn soutenir ki fam-la ti swiside ek li'nn par laswit anter li dan verze-la kot li ti travai kouma gardien.

An mem tan, pandan so interogatwar, sispe-la inn avoue li'nn anter Hema Connjoobeeharry mem plas, enn lot so bann konket. Dayer, li mem li'nn kondir lapolis sir plas kot li ti anter lot viktim-la.

Enn otopsi ti pratike lor bann depoui de fam-la. Koumsa mem, lotopsi pratike lor lekor Zaheera Ramputh, ki so depoui ti retrouve an premie, pa'nn donn okenn rezilta akoz lekor-la ti dan enn leta dekonpozision tro avanse. Par ayer, otopsi pratike lor lekor Hema Connjoobeeharry inn revele ki viktim-la inn mor etoufe.

Lapolis soupsone ki Umyad Ayryaz Ebrahim, sispe prinsipal dan sa zafer-la inn kapav fer bann lezot viktim. Dayer, MCIT pe fer resers lor lalist bann zen fam ki porte dispari sa bann dernie mwa-la.

Sispe-la, ki ena bann antesedan sikiatrik inn antretan interne dan lopital Brown-Séquard sou sirveyans strikt lapolis.