Belle Vue Maurel: enn papa lafami swiside par pandezon

Dram dan Belle Vue Maurel, lafin lapremidi dimans le 22 zanvie 2023. Enn papa lafami, 48-an, inn donn li mem lamor par pandezon dan so lakaz.

Chitanand Bandhoo. (sours foto:facebook.com)

Se so fam ki finn terib dekouvert dan enn lasam dormi lor premie letaz. Kwadrazener inn komet ireparab avek led enn difil an nilon ki li ti akrose ar enn krose fix lor plafon.

Dr Guljar depi SAMU, ki finn mande sir plas dram, inn malerezman konstate ki kwadrazener ti deza fini rann lam. Viktim ti papa de zanfan.

Enn lotopsi pratike par Dr Prem Chamane, Police Medical Officer, inn atribie dese laswit enn asfiksi koze par pandezon.

Dese Misie Chitanand Bandhoo

Nou prie pou anons dese Misie Chitanand Bandhoo, 48-an, osi koni kouma Garson.

Konvwa mortier inn osrti depi kot so mama Madam Soobadra Bandhoo dan Dalsingar Lane, Belle Vue Maurel le 23/01/2023 13-z-er pou al krematwar Amaury.