Blansiman larzan: larenn Plaine-Verte, Naserah Bibi Vavra kondane Rs 920 000 lamann

Naserah bibi Vavra, pli koni kouma larenn Plaine-Verte, inn kondane a enn lamann Rs 920 000 azordi gramatin, lindi le 21 zwin 2021, pou blansiman larzan.

Naserah Bibi Vavra.

Read more...

Santans-la inn prononse par mazistra Alvin Joypaul divan Financial Crimes Division, enn inite lakour intermedier. Naserah Bibi Vavra ti pled koupab sou 10 akizasion blansiman larzan.

Independent Commission Against Corruption (ICAC) ti repros Naserah Bibi Vavra pou aste enn Mercedes Benz pou enn som Rs 500 000. Asa-la ti finanse atraver ABC Finance and Leasing Ltd alors ki li ti fer lizaz enn fos releve banker.

Li ti egalman akize pou depoz bann som Rs 10 000 ziska Rs 200 000 dan enn labank. Larzan ki ICAC soupsone inn gagne par enn deli trafik ladrog.