Bonbon sispe: bann diler sible enn tipti tifi

Se deziem ka dan mwins ki enn semenn: sann fwa-la, bann diler inn sible enn tipti tifi 10-z-an, ki frekant enn lekol primer dan Goodlands. Li'nn gayn enn 'kado' bonbon sispe-la. Akonpanie par so mama, li'nn fer enn plint stasion lapolis lokalite yer, mardi le 23 fevrie 2021.

Foto ilistrasion.

Li rakonte ki li ti dan lakour lekol, ver 8-er-30, kan enn zom inn rant dan lansint lekol-la. Li'nn propoz bann 'bonbon sispe' ek tifi-la finn refiz li.

Vekse, inkoni-la finn alors ris lamin tifi-la. Me, viktim-la inn resi sove ek trouv refiz dan biro met-dekol. erezman, li pa finn blese, me so lebra gos touzour pe gayn douler.

Lapolis pe fer zot lanket dan sa zafer delika-la.