Brisée-Verdière: enn gran-per perver reserse par lapolis

Si sa mama lafami-la pa ti pou tomb lor sa video-la, zamin li ti pou kone so papa inn fer so garson 6-z-an sibir bann sevis seksiel.

Foto ilistrasion.

Merkredi le 12 zanvie 2022, tipti garson-la inn devwal tou ar lapolis. Zen viktim-la inn eksplike ki enn zour so gran-per, ki abit mem lakaz, inn vizionn enn video indesan ek inn answit obliz pou pou reprodwir bann mem zest.

Zanfan-la, dan so inosans, inn obeir. Gran-per-la inn demann li pou dezabiye ek efektie enn 'dans'. Li'nn filme tou sa senn-la lor enn tablet ki apartenir so tipti garson.

Se apre inpe zour bann fe ki mama tipti garson-la inn tomb lor video-la. Lapolis pe aktielman resers gran-per-la pou so interogatwar.

Read more...