Brisée-Verdière: viole par so papa laz 8-an, li kas so silans

So papa pe kares li avan dezabiy li. Sa bann zimaz-la inn res grave dan memwar enn kolezienn 12-z-an. Li ti ena zis 8-an a lepok kan so papa inn abiz li seksielman. Li'nn desid pou kas so sekre lour 5-an apre bann fe.

Foto ilistrasion.

Read more...

Zen tifi-la, tromatize, rakont enn ofisie Child Development Unit (CDU) ki sa finn prodir dan lakaz so papa. Li bon pou note ki so bann paran viv separe depi plizir lane.

Se lamem ki so papa inn profit labsans so mama pou viol li a trwa repriz. Ka-la inn raporte stasion lapolis Brisée-Verdière yer aswar, mardi le 7 septam 2021.

Viktim-la pou ekzamine par enn dokter lapolis azordi, merkredi le 8 septam 2021. Lapolis pe kontinie zot lanket.