Bruneau Laurette ar MCIT: ''ni ladrog ni zarm pa pou mwa''

''Ni ladrog ni zarm pa pou mwa.'' Se avek sa bann mo-la ki Bruneau Laurette inn konklir premie parti so odision par Major Crime Investigation Team (MCIT) inn gagn inpe zour. Ziska ler, lapolis pe stidie dosie-la pou determine si zafer-la pou direkteman refere ar Biro Direkter bann Pourswit Piblik (DPP) ou si pou poz li bann kesion siplemanter.

Bruneau Laurette.

Apre sa premie faz-la, bann anketer kont rasanble bann lezot eleman. Bruneau Laurette sou kou de akizasion provizwar pou trafik ladrog ek posesion zarm. Enn perkizision efektie par Special Striking Team dan so lakaz dan Petit Verger, vandredi le 4 novam 2023, ti debous lor sezi 46 kilo asis dan kof so loto ek enn pistole dan lakaz. Depi so arestasion, aktivist-la mintenir ki li pena narien pou reprose. Li soutenir ki li viktim enn masinasion an rezon so bann divers priz de pozision kont gouvernman.

Bann telefonn portab, bann laparey kominikasion par satelit ek materyel informatik inn egalman sezi kot li. Bann analiz bann ekipman par IT Unit lapolis pa'nn revel narien inkriminan.

Aktielman detenir dan prizon Melrose, Bruneau Laurette inn depoz enn plint ar Independent Police Complaints Commission (IPCC) kont bann polisie ki'nn prosed a so interpelasion, sou direksion ASP Ashik Jagai.

Li pe atann, par ayer, enn desizion lakour Moka lor so demann liberasion sou kosion. So bann avoka ek bann saki pou pourswit pe lager lor sa size-la depi desam 2022. Prosin lodians inn prevwar lafin sa semenn-la, vandredi le 27 zanvie 2023.