Case Noyale: enn adolesant denons so kopin pou relasion seksiel avek miner

Enn kolezienn 15-z-an inn denons so kopin, 19-an, ar lapolis pou relasion seksiel avek miner, lindi le 19 septam 2022. Akonpanie par so papa, adolesant-la inn, an prezans enn polisier brigad pou proteksion lafami, eksplike li'nn fer konesans zen zom, enn abitan Petite Pointe aux Piments, an 2021.

Foto ilistrasion.

Tou le de inn answit gayn bann rapor seksiel kan zen tifi inn al pas lanwit kot li trwa fwa sa lane-la.

Ziska ler, dapre nou bann rekoupman, zen tifi-la inn swete fer li ekzamine par enn dokter. Tandik kopin-la, li aktielman reserse par lapolis pou lanket.

Read more...