Constituency Clerk: Yogida "sak mwa mo ti pe donn Soopramanien Kistnen 'cash' direkteman"

"Mo ti pe donn Rs 15 000, an likid, sak mwa, direkteman Soopramanien Kistnen." Se version eks-minist komers, Yogida Sawmynaden, li'nn donn bann anketer pandan so premie seans interogatwar yer, lindi le 22 fevrie 2021, CCID. Li'nn interoze 'under warning' dan kad lanket lor bann alegasion anplwa fiktif Constituency Clerk.

Yogida Sawmynaden rant Kazern Santral pou so deziem zour odision.

Yogida Sawmynaden inn apele pou fourni bann eksplikasion lor larzan verse lor so kont pou peiman bann alokasion pou Shakuntala (Simla) Kistnen an tan ki Constituency Clerk.

Li'nn deklar enn alokasion mansiel Rs 14 790 destine pou Simla Kistnen avek Mauritius Revenue Authority (MRA). Me madam-la afirme zame li'nn resevwar sa larzan-la.

Pandan so interogatwar, Sawmynaden inn osi afirme ki koup Kistnen pa ti anvi larzan-la kredite lor zot kont banker, akoz zot ti ena boukou det. Interogatwar eks-minist komers-la pe kontinie azordi, mardi le 23 fevrie 2021.

Dapre Me Raouf Gulbul, eks-minist inn interoze sou de sarz, swa enn alegasion ekskrokri (Swindling) ek abi pouvwar (Abuse of Authority), dan kad anplwa fiktif alege Constitutency Clerk.