Covid-19: 7 nouvo ka detekte

Set. Se nomb ka pozitif inporte Covid-19 detekte dan karantenn pandan wikenn. Se sink zom ek de fam. Sa bann pasaze-la inn rant Moris apre ki zot inn fer tranzit Dubai.

Foto ilistrasion.

Se samem ki enn kominike ki'nn emet par minsiter lasante inn indike azordi gramatin, mardi le 23 fevrie 2021.

Bann pasian, kominike-la presize, aktielman admet dan enn sant tretman minister dedie pou Covid-19. Zot leta lasante stab.

Moris inn anrezistre 610 ka ziska azordi. Nou pei kont 10 dese, 570 personn geri alors ki nomb bann ka aktif li 29. 1 210 personn aktielman dan karantenn.

Minister lasante fer rapel bann piblik pou respekte bann mezir baryer, swa pou met zot mask an permanans ek koreteman dan bann plas piblik ek pou lav lamin regilierman avek dilo savon, swa servi enn zel idro-alkolik.