Covid-19: de nouvo ka inporte anrezistre

De nouvo ka Covid-19 inn detekte azordi, mardi le 16 fevrie 2021, enn kominike minister lasante inn indike. Se enn zom 30-an ki'nn rant Moris apre enn tranzision par Dubai ek enn fam 22-z-an ki sorti La France.

Foto ilistrasion.

Tou le de pasian asimptomatik ek inn admet dan enn sant tretman. Moris inn anrezistre 603 ka Covid-19 ziska azordi, ek nomb ka aktif li 36 alors ki 1031 personn aktielman an karantenn.