Covid-19: dese enn asmatik 81-an

Covid-19 inn anport enn personn ankor. Dan lazourne zedi le 2 septam 2021, Camatchee Muruven, 81-an, enn abitant Lallmatie, inn desede dan lopital ENT dan Vacoas. Li ti teste pozitif pou Covid-19 ek li pa ti vaksine.

Foto ilistrasion.

Read more...

Lindi ver 4-er, Camatchee Muruven ti an obzervasion dan lopital Dr Bruno Cheong dan Flacq, akoz li ti pe soufer asma. So bann pros eksplike li ti asmatik ek li ti nesesit bann tretman dan lopital.

Pandan lazourne lindi, li ti teste pozitif ek transfere lopital ENT mardi aswar. Se akoz so leta lasante ti deteriore.

Kontakte par Défi Media Group, ti zanfan Camatchee Muruven rakonte ki so gran-mer pa ti pe aret vomi kan li ti lopital ENT. Li ti pe resevwar so bann nouvel atraver enn pros ki travai lopital ENT.

Ek dan lazourne zedi le 2 septam 2021, lafami inn aprann ki Camatchee Muruven inn desede. So bann finerai inn fer dan lapre-midi mem zour dan simitier Bigara.

Ti zanfan-la rakonte ki so gran-mer pa ti pe sorti andeor lakaz zame. "Kouma li'nn kapav kontamine, akoz nou pran nou bann prekosion?," li demande. Lafami panse ki li'nn kontrakte viris-la dan lopital.