Covid-19: enn anplwaye teste pozitif, bibliotek ferme pou 3 zour

Apre enn ki enn anplwaye Iniversite Moris (UoM) ti teste pozitif, direksion inn pran desizion fer bibliotek pou 3 zour.

Iniversite Moris (UoM).

Enn lekzersis dezinfeksion bibliotek sa institision-la pou fer pandan sa 3 zour-la. Bann anplwaye ki finn rant an kontak avek personn teste pozitif pou Covid-19 pou fer bann test PCR dan bann ler pe vini.

Par ayer, lekip Contact Tracing minister lasante inn aktiv zot pou trak bann lezot posib ka kontaminasion.