Covid-19: trwa dese resanse lopital ENT

Trwa personn pozitif pou Covid-19 inn desede lopital ENT pandan bann dernie 24-er tan.

Foto ilistrasion.

Dapre nou bann rekoupman, se de fam 73 ek 77-an respektivman ek enn zom 71-z-an. Zot tou ti pe soufer bann komorbidite, dapre minister lasante.

Viktim 73-z-an pa ti vaksine ek ti enn pasiant dializ. Pasian 71-z-an, enn abitan Phoenix, ti egalman pa vaksine.

Read more...