Covid-19: wit anplwaye Air Mauritius port plint kont vaksinasion obligatwar

Wit manb Air Mauritius Cabin Crew Association inn depoz enn plint konstitisionel kont Quarantine Act ek vaksinasion obligatwar anti-Covid-19 inpoze par zot anplwayer.

Foto ilistrasion.

Zot afirme ki zot drwa fondamantal inn viole par zot anplwayer, Air Mauritius. Konpayi aerienn-la inn refiz pou donn zot akse zot plas travai parski zot pa vaksine.

Zafer dirize kont Air Mauritius Ltd, avek minister lasante ek leta kouma kodefander, pou apele divan lakour siprem le 20 zanvie 2022.

Read more...