Curepipe: enn fam arete pou kolekt larzan ilegal

Divisional Support Unit (DSU) inn met enn lafin lor bann azisman enn abitant Pointe-aux-Piments ki ti pe efektie enn kolekt larzan pre ar enn labank komersial dan sant-vil merkredi le 12 zanvie 2022.

Foto ilistrasion.

Li ti pe invok bann rezon medikal pou fer sa kolekt larzan-la alors ki li pa ti gayn otorizasion biro komiser lapolis.

Arete, bann polisie inn sezi enn som Rs 925 lor li. Pandan so interogatwar, li'nn avoue so forfe: "Mo dakor mo'nn demann enn de trwa biye ar dimoun." Li'nn pas lanwit dan selil polisier merkredi ziska zedi.

Read more...