Curepipe: enn fam pwayarde lor so lizie par so konpayon

Samdi aswar le 4 septam 2021, ver 19-er-30, enn fam 53-z-an inn agrese par so konpayon, enn pint 42-z-an.

Foto ilistrasion.

Read more...

Sa abitant Cité Atlee-la ti pwayarde lor so lizie gos alors ki li ti dan salon zot lakaz konzigal. Dan so depozision avek lapolis, li osi deplore li ti agrese verbalman sa zour fatidik-la.

Fam-la inn osi revele ki zom-la inn dir li 'bous ou l***, to pou kone ki apel mwa, mwa mem ki to mari.' Li'nn blese lor so lizie gos ek lor so fron.

Viktim-la finn osi ranpli enn Form 58 avan al lopital kot inn donn li bann swin. Lapolis pe kontinie zot lanket pou fer lalimier lor sa zafer-la.