Curepipe: enn kolezienn 18-an akiz so eks-kopin pou viol

Lapolis Curepipe inn ouver enn lanket apre enn plint pou viol depoze dimans le 18 septam 2022 par enn zen fam 18-an.

Foto ilistrasion.

Sann-la akiz so eks-kopin, 21-an. Dan so depozision, li rakonte ki abitan Forest Side inn abiz li dan enn fourgonet. Deklarant inn ekzamine par enn dokter lezist, apre admet dan lopital lor avi medikal. Lindi le 19 septam 2022, zen zom ti reserse par lapolis pou lanket.

Dapre kolezienn-la, bann fe inn prodir dimans apremidi. Li eksplike li'nn rankontre so eks-kopin ki finn propoz li pou fer enn balad dan so fourgonet.

Li'nn pran plas lor siez par deryer dan so veyikil. Zen zom inn answit borde dan enn landrwa trankil, avan rezouenn li par deryer lor siez. Sa moman-la, li'nn fors li pou gayn enn relasion seksiel, li dir, ek presize ki li'nn klernan sinifie so refi.

So aswar, zen fam inn konfie sa ar so kopin aktiel, apre ar so mama ki'nn kondir li stasion lapolis pou port plint lor zafer-la deswit.

Read more...