Curepipe: li ordonn enn zom pou mars lor trotwar, enn polisie manz enn koutpwin

Dan so deklarasion, polisie rakonte li ti afekte dan sirkilasion lor ron-pwin Jan Palach zedi le 27 zanvie 2022. Li'nn alors trouv enn individi ki ti kit trotwar pou mars lor larout.

Foto ilistrasion.

Sirkilasion ti dans, polisie eksplike ki tousala reprezant enn danze pou individi ki par ayer, ti pe blok flouidite trafik.

De kou ofisie-la inn demann li pou mars lor trotwar, ek answit, li'nn met li divan individi pou anpes li traverse. Vekse, zom 54-an inn agres polisie apre ki li'nn donn li enn koutpwin lor figir.

Avek led so koleg, ofisie lapolis inn resi imobiliz li. Abitan Saint Julien D'Hotman inn arete ek interoze par lapolis. Li'nn par laswit relase lor parol.

Read more...