Dagotière: vol enn Iphone depi enn loto lor parking

Sa vol-la inn prodir ver 11-z-er zedi le 13 zanvie 2022. Enn planter 43-z-an ti bord so veyikil abor so plantasion dan Dagotière pou fer enn vizit.

Foto ilistrasion.

Me kan li'nn retourn kot so masinn, li'nn konstate so Iphone 5 ek enn som Rs 4 000 inn disparet. Veyikil-la pa ti ferme sou kle.

Apre so plint, lapolis inn fer enn vizit plas-la pou rod bann indis. Lanket pe kontinie pou retrouv voler-la.

Read more...