Dan enn farmasi dan Port-Louis: pre Rs 300 000 konprime sikotrop sezi

Gro sezi bann konprime sikotrop, vandredi le 14 zanvie 2022, dan enn farmasi kapital. Bann ofisie ladsou Port-Louis, dirize par inspekter Mohes, ti an prezans bann informasion lor bann stokaz sa bann prodwi-la dan sa afosinn-la.

Foto ilistrasion.

Pandan enn lafoui, bann polisie inn sezi 167 110 sase Pregabalin mark Nervigen. Farmasien-la pa ti dispoz okenn lantre lor sa gro kantite sikotrop dan rezist 'Dangerous Drugs'.

Ladsou soupsone ki sa bann konprime sikotrop-la ti destine pou ekoule dan sirkwi toksikomann. Pandan sa perkizision-la, bann polisie inn osi dekouver 133 180 konprime Pregabalin mark Nervigen, ki so dat peranpsion remonte septam 2021.

Proprieter farmasi-la, enn abitan Vallée-des-Prêtres, 67-an, inn plase an eta darestasion. Lapolis soupsonn li deryer enn trafik sikotrop. Li pou konfronte avek prezans sa bann konprime-la pandan so interogatwar samdi le 15 zanvie 2022.

Read more...