Dan enn kolez Terre-Rouge: enn zelev bles lizie enn lot avek enn prozektil

Enn zanfan 11-z-an inn blese lor so lizie avek enn prozektil dan lazourne zedi le 16 septam 2021, dan so lekol. Li'nn met an obzervasion dan lopital Moka ek inn sibir enn operasion.

Zanfan blese-la ek so mama.

Read more...

Dan enn depozision avek lapolis Terre-Rouge, lindi le 20 septam 2021, mama zanfan blese-la afirme ki se enn zanfan mem klas ki'nn bles so garson avek enn bout ver.

De so kote, mama zanfan ki'nn lans prozektil-la dir ki so garson inn avoy enn gom. Lapolis Terre-Rouge ek Child Development Unit (CDU) pe fer lanket.

Direksion lekol pa'nn rod fer okenn komanter lor sa insidan-la. Se dan lapre-midi lindi ki mama zanfan blese-la, enn abitant Bois-Pignolet, inn port plint avek lapolis.

Li'nn eksplike ki etablisman skoler inn inform tonton zanfan-la lor sa insidan-la. Ek sann-la inn pas pran li lekol. Landimin, vandredi le 17 septam 2021, li'nn kondir zanfan-la Moka Eye Hospital.

Mama-la osi eksplike ki li'nn demann so zanfan lor saki finn pase ek sann-la inn rakonte ki enn prozektil an ver inn bles so lizie.

Apre ki li'nn pas de zour dan lopital, li'nn sibir de operasion. Dapre mama zanfan blese-la, so garson inn pran pou sib par so kamarad klas plizir fwa. "Plizir fwa sa garson-la bat li demann li so kas gato," li azoute.