Dan enn lotel dan Grand Baie: enn fam akiz enn maser enn spa pou atousman

Enn fam tourist Réunionnais ti anvi ofer li enn moman detant ek relaxasion, me sa inn vir an kosmar. Etidiant 19-an inn poz so bann bagaz dan enn lotel renome, ki trouv dan litoral lenor dan Grand Baie. Vandredi le 20 zanvie 2023, ver 18-er-30, li finn al dan spa letablisman otelie-la.

Foto ilistrasion.

Enn fwa sir plas, li finn anlev so bann vetman ek inn konserv zis so bikini. Dapre so resi, dan enn premie tan, maser-la inn tripot so pwatrinn avan anlev so kilot pou tous so bann parti intim. ''Mo'nn dir li arete, me li'nn persiste. Apre seans-la, mo'nn repros li pou fer bann atousman lor mwa,'' viktim rakonte.

Landimin, li finn al port plint stasion lapolis Grand Baie. Mem zour, bann anketer stasion lapolis lokalite, konzwintman avek lapolis tourism, inn fer enn desant dan lotel konserne. Tourist Réunionnaise inn indik landrwa kot insidan finn deroule. Apre, li finn krwaz simin maser inkrimine, enn sertin Vilash C., enn resortisan Indien, 41-an.

Zen fam finn pozitivman idantifie li kouma saki li finn denonse dan so plint ar lapolis. Prezime sispe, etabli dan Maurice depi 2004, inn imediatman plase an eta darestasion.

Dan lazourne samdi, li'nn soumet a enn interogatwar, apre li'nn otorize pou rant kot li, a kondision li res a dispozision bann anketer. Lindi le 23 zanvie 2023, li'nn inkilpe pou atousman divan lakour Pamplemousses.

Enn lot ka atousman

Dan semenn ki finn pase, pli presizeman, lindi le 16 zanvie 2023, enn lot Réunionnaise, enn miner 13-z-an, inn alege li finn viktim bann atousman sexiel par enn skiper. Sann-la inn bes so sort ek tous li manier inaproprie alors ki so bann paran ek li ti al an exkirsion dan Ile-aux-Bénitiers.

Tromatize, li finn rakont tou an larm ar so bann paran. Zot inn vit denons skiper-la dan stasion lapolis Rivière Noire. Zom-la finn interpele.