Dan sis mwa: 51 vol lor bann tourist anrezistre

Depi aout 2021 ziska mardi le 25 zanvie 2022, pa mwins ki 51 vol komet lor prezidis bann tourist inn anrezistre. Parmi, 38 ti perpetre ant aout ek desam 2021, peryod pandan lakel 175 313 tourist inn foul sol Mauricien. Pran le 1e zanvie ziska le 25 zanvie 2022, douz lezot vol inn siniale ar lapolis tourism. Saki fer 50 ka.

Foto ilistrasion.

51e ka date lindi le 24 zanvie 2022. Se lapolis tourism lest ki'nn pran sarz. Enn Français, ki ena 50-an parla ek okip enn lasam dan enn lotel 4 etwal dan Palmar, inn port plint pou vol stasion lapolis Belle-Mare.

Li afirme zedi le 20 zanvie 2022, li'nn absante pandan 3-z-er tan pou dekouver so iPhone 13 inn disparet kan li'nn retourne ver 16-z-er-15. Valer telefonn estime Rs 65 000.

Lapolis tourism inn alerte. Zot inn al sir plas pou enn kosnta. Zafer inn konfie brigad kriminel sa zonn-la pou lanket. Lapolis tourism konpoze sink lekip ki asir sekirite bann etranze lor lil: saki lenor, louest, lest ek lesid ek osi Metropolitan Division Port-Louis.

Read more...