De zom elektrokite: lapolis soupsonn enn vol bann kab elektrik ki'nn mal tourne

Zot pe aktielman lite ant lavi ek lamor dan lopital Victoria, Candos. Zot inn admet depi lindi le 24 zanvie 2022 apre ki zot inn severman elektrokite. Se de zom, 22 ek 27-an, abitan rezion Poste-de-Flacq. Bann polisie soupsone se enn vol bann kab elektrik apartenan Central Electricity Board (CEB) ki'nn mal tourne.

Louis Ricardo Mimi ek Videsh Sheonarain inn sibir bann grav brilir.

Se dan lanwit dimans le 23 ziska lindi le 24 zanvie 2022 ki de zom abitan rezion Poste-de-Flacq inn kondir an irzans lopital Dr Bruno Cheong dan Flacq. Sa bann-la ti port plizir tras grav brilir lor lekor.

Dapre bann informasion rekeyi par personel ospitalie, zot inn elektrokite. Vi gravite zot leta lasante, zot inn transfere an irzans lopital Victoria, Candos, kot zot inn admet dan inite bann gran brile.

Mardi le 25 zanvie 2022, bann anketer stasion lapolis Flacq finn al lopital pou interoz de zom. Me, zot pa'nn resi fourni bann eksplikasion konsernan insidan vi zot leta. Bann anketer soupsone se enn vol ki'nn mal tourne.

An efe, lindi le 24 zanvie 2022, enn plint pou 'Attempt at Larceny' ti raporte par enn ofisie CEB stasion lapolis Flacq. Sann-la inn eksplike ver 10-z-er, kan li ti pe prosed so verifikasion kotidien transformater elektrik CEB, sitie lari Providence, Poste-de-Flacq, li'nn remarke laport metalik ti forse.

Enn fwa andan, anplwaye CEB inn konstate enn diszonkter ek plizir kab elektrik inn brile apre ki bann individi inn esei kokin sa. Valer bann domaz estime Rs 125 000. Dapre nou bann rekoupman, transformater-la pa ti sou sirveyans par enn azan sekirite. Brigad kriminel lest pe fer lanket lor sa zafer-la.

Read more...