Dekouver bann pie gandia kot enn polisie: li pas lakour azordi

Polisie arete par bann ofisie Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) yer, vandredi le 9 ziliet 2021, pou tradir divan Bail and Remand Court (BRC) azordi, samdi le 10 ziliet 2021.

Polisie-la, 28-an.

Read more...

Dapre nou bann informasion, inn akizasion provizwar pou 'drug dealing' pou retenir kont li. Lapolis pou obzekte so remiz an liberte kondisionel ek li pou rekondir dan selil polisier.

Pandan enn perkizision lakaz sa polisie 28-an-la dan Upper Vale yer, ver 17-er, bann ofisie brigad antidrog inn dekouver 5 pie gandia ki mezir ant 10 ek 40 santimet.

Bann fei gandia inn egalman dekouver dan enn bwat kafe kot li. Lanket mene par inspekter Sadasing ek serzan Ramthol.