Dekouvert makab Trou-aux-Biches: koz dese pa'nn resi determine

Enn kadav an eta dekonpozision avanse ti dekouver, samdi gramatin le 1e me 2021, dan lakour deryer enn lakaz dan trou-aux-Biches. Inkoni dan enn premie tan, lapolis inn resi gayn konfirmasion lor idantite viktim-la dan lazourne. Lotopsi pa'nn resi determinn koz dese-la. CID Trou-aux-Biches pe kontinie zot lanket dan sa zafer-la.

Kadav ki'nn dekouver.

Dezagreab sirpriz pou enn abitan Moka, 62-z-an. Samdi, li finn al lakaz so ser lor larout kotier dan Trou-aux-Biches. Akoz so ser andeor Moris, li finn al sir plas pou met inpe lord apre konfinnman.

Sir plas, zom-la inn inkomode par enn loder for. Lakaz ti verouye, ek li'nn fer letour pou gete kot loder-la ti pe sorti.

Li finn tonb lor enn kadav an eta dekonpozision avanse. Li ti alonze lor so ledo. Li ti zis ena enn sort lor li ek ti lor enn dra. So lamor remonte a plizir zour.

Deswit, zom-la inn prevenir lapolis lokalite. Bann polisie inn retrouv enn sak akote kadav-la. Ti ena enn kart banker avek enn non ek osi enn nimero kont dan sak-la. Zot inn osi retrouv enn sering pa lwin avek kadav-la.

Apre verifikasion, idantite viktim-la inn resi konfirme. Se Gurudath Koonjah, 64-an. Se enn manb so lafami ki'nn idantifie li. Lotopsi pratike par Dr Prem Chamane, dokter lezist, samdi apre-midi, pa'nn resi determinn koz so dese.