Dese bebe Catallia, trwa mwa, lopital Jeetoo: enn lanket polisier ankour

Pe pas enn zafer lous dan lopital Dr A. G. Jeetoo, dan Port-Louis. Se, an efe, mwins ki nou kapav dir avek enn eniem zafer dese ineksplike enn nourison trwa mwa. Vandredi gramatin le 25 mars 2022, ka dese bebe Catallia ti evoke dan enn emision Solidarite Marye Pike avek Ashwin Soodhoo, enn responsab kominikasion nivo minister lasante.

Bebe Catallia.

Pou rapel, Catallia enn tifi ki'nn ne prematire le 29 zanvie 2022 ek ki ti donk ena trwa mwa. Depi so nesans, li ti admet lopital Dr A. G. Jeetoo pou enn sousi lasante.

Dapre bann eksplikasion so granmer, ki pa'nn intervenir an direk dan emision vandredi gramatin, mama Catallia, ki travai kouma fam de menaz dan mem lopital inn kapav rann vizit so tipti tifi trwa fwa dan lasemenn. Granmer inn soutenir ki bann infirmie ti pe dir lasante Catallia stab ek pena narien pou trakase ek bebe-la inn mem pran pwa.

Sof ki lindi le 21 mars 2022, so lafami inn aprann ki Catallia inn pous so dernie lesouf. Enn dese so bann paran aksepte difisilman lor fe ki dapre bann informasion zot inn gagne, Catallia ti port li bien.

So granmer ki ti gayn so lagard, an rezon mama-la toksikomann, azordi anvi gayn bann eksplikasion ar bann otorite konserne. Apre ki lekor Catallia ti kouver ar bann ekskreman, ek ti pal net, kan li'nn retourn ar so bann paran. Nepli kone ki pou fer, li'nn tap laport Solidarite Marye Pike pou rod konsei.

Informe lor sa ka-la, Ashwin Soodhoo inn indike, an direk lor emision, ki enn lanket pou fer lo ka bebe Catallia. Responsab nivo minister lasante inn demann mama ou granmer viktim fer enn konpint direkter lopital Jeetoo pli vit posib. "Apart konplint bann paran, minister inn deza koumans so lanket pou fer laliminer lor ka dese enn nourison," Ashwin Soodhoo inn fer rapel.

Sann-la inn azoute ki minister lasante inn met anplas bann mekanism, ki na pou mision veye ki bann morisien gayn meyer servis lasante posib. Bann sanksion pou, par laswit, pran kont bann ki'nn fote dan lekzersis zot fonksion.

Read more...