Desepsion lamour dan lenor: Prachi* "mo lom inn kit mwa pou enn vilin fam..."

Prachi* (prenon modifie) inn apros nou redaksion pou konfie desepsion lamour li'nn fek traverse inn gayn inpe zour. Li nepli kapav tini, akoz li pa'nn konfie sa zafer-la ar kikenn, li'nn desid pou retir tou saki ena dan so vant pou soulaz li. Nou finn asiste li ek donn li bann konsei moral.

Prachi, 23-z-an.

Sa zen abitant lenor Moris-la, 23-z-an, fek kit iniversite ek ti rant dan enn relasion lamour ar enn sertin Soubham* (prenon modifie), 25-an ek abitan rezion Flacq. Nou finn kontakte sa zen zom-la pou enn reaksion me san okenn repons.

Nou interlokitris konfie: "Mo'nn fer rankont Soubham an 2021 zis apre ki mo'nn terminn mo kour iniversite. Mo pa ti konn li bien ek nou finn zouenn plizir fwa avan ki nou relasion vinn serye. Mo'nn fini par gate ar so bann bon manier ek latansion li ti pe donn mwa."

Prachi eksplike li ti 'kamarad' ar Soubham lor rezo sosio Facebook pandan 2-z-an. Zot inn esanz bann mesaz atraver Messenger me zamin zot inn rankontre akoz angazman zen fam-la pou so iniversite. Ek osi, Soubham ti pe travai dir pou sibvenir bezwin so lafami.

"Nou tou le de ti responsab ek se akoz samem mo'nn desid pou atann mo bann kour fini pou kone si vremem li kontan mwa. Li ti eksprim so lamour an fevrie 2021 me mo pa ti aksepte. Dernierman, Soubham inn met mwa okouran li pe met enn lafin ar nou relasion akoz li'nn gayn enn lot fam dan so lavi. Mo'nn soke ek pli soke kan mo'nn kone ar kisana li pe sorti," sa zen fam-la eksprim li.

Pa plitar ki semenn dernie, Soubham inn teks Prachi pou met enn lafin lor zot relasion. Nou interlokitris pa'nn konpran saki finn arive me apre inpe zour, tou inn vinn kler pou li.

"Mo'nn rant lor so profil apre ki mo'nn trouv li met enn stati 'relationship' ek li'nn tag so nouvo kopinn. Kan mo'nn dir li felisitasion, li dir mwa mersi pou tou saki mo'nn fer li realize ek li'nn gayn enn pli 'zoli' fam. Kan mo'nn get foto so nouvo kopinn, mo'nn etone pou konpran kouma li pli zoli ki mwa... Mo kone tou dimoun zoli, me mo konn mo valer malgre mo'nn pas bann tou kalite moman ar Soubham," Prachi termine, ki ankor boulverse par sa desepsion lamour-la.

Apre ki noun remont moral Prachi, li'nn desid pou fer so lavwa tande pou met an gard bann lezot fam ou zom pou pa fer konfians zot partner tank zot pa fini marye. "Mo leker ankor fermal kan mo get zot foto. Mo kalkile kot mo'nn kapav fer erer ek kifer Soubham inn bizin desevwar ek tronp mwa san okenn rezon. Eski zot inn deza pas par enn zafer parei?," sa zen abitant lenor-la azoute.

Read more...