Detournman miner: laz 13-z-an, li gayn relasion seksiel ar so kouzin 21-an

Enn adolesant 13-z-an inn port plint kont so kouzin, 21-an, dan stasion lapolis Baie du Tombeau dan lanwit merkredi le 21 septam 2022.

Foto ilistrasion.

Dan so depozision ar lapolis, li akiz zen zom, avek lakel li ti pe antretenir enn liezon, pou gayn bann relasion seksiel ar li.

Zot ti pe gayn bann relasion dan enn lakaz abandone, lwin ar bann regar indiskre, zen tifi eksplike.

Li rakont bann polisie ki premie fwa remonte le 16 aout 2022. Zot finn al mem landrwa de repriz.

Adolesant-la inn ekzamine par enn dokter lapolis, zedi le 22 septam 2022. Tandik so kouzin, li riske arete pou so interogatwar ek pourswivi pou detournman miner.

Read more...