Detournman miner: "noun gayn relasion lor terin football ek karokann plizir fwa"

Enn adolesant 14-z-an abitan Mahébourg inn denons so de ansien kopin avek lapolis Cent Gaulettes, merkredi le 9 zwin 2021.

Foto ilistrasion.

Se dn prezans so mama ki li'nn revele ki pandan bann mwa fevrie ek mars 2021, li'nn gayn bann relasion seksiel avek so kopin 22-z-an, plizir fwa, lor enn terin football.

Zot inn osi gayn bann relasion intim dan enn karokann, dan Cent Gaulettes, apre ki so kopin ti vinn rekiper li dan enn loto pandan konfinnman.

Pli boner sa lane-la, li ti pe sorti avek enn adolesan 17-an, abitan Curepipe avek ki li'nn gayn bann relasion dan enn karokann pre kot enn larivier, dan Saint Hilaire ek enn deziem fwa dan lakaz zen zom-la. Li'nn dimann pou fer ekzaminn li par enn dokter lapolis.

Read more...

Par ayer, enn adolesan 14-z-an aktielman reserse par lapolis Coromandel, apre ki so kopinn 15-z-an inn denons li lapolis. Bann fe inn prodir an 2020 kot adolesan 14-z-an-la dan Chebel.

Bann adolesan-la inn interoze par enn ofisie Child Development Unit (CDU) avan plase dan lopital Dr A. G. Jeetoo, swivan protokol minister lasante.

Par ayer, enn tifi 9-an alege ki konkibin so mama, enn abitan Sainte-Croix, inn fer li sibir bann atousman seksiel.

Li pa rapel dat-la, me li ti lakaz kan konkibin-la inn fer bann atousman lor li. Li'nn par laswit raport insidan-la so mama.

Child Development Unit (CDU) inn alerte. Zafer-la inn refere lapolis, merkredi le 9 zwin 2021.